Jen tak

sv. Valentýn

 

 

14.2. Svatý Valentýn - svátek zamilovaných

 

Svátek sv. Valentýna je rozšířený po celém světě. Sv. Valentýn byl
historickou osobností o které se ale toho moc neví. Z historie se
dochovalo pouze to, že zemřel 14.2. r.269 př.n.l.

Byl to velice moudrý muž a kněz, který za svého života byl knězem v době císaře Klaudia II.
Klaudius byl krutým vládcem, který byl přesvědčen, že láska odvádí
vojáky od vojenských povinností a tak dal zakázat sňatky. Valentýn
se však rozhodl tento nesmyslný Klaudiův zákon nedodržovat a nadále oddával  mladé zamilované páry. To se však císaři nelíbilo a tak jedné noci císařovi vojáci vtrhli do kostela a Valentýna zajali. Valentýn byl tak uvržen do vězení.
Stalo se však něco zvláštního. U oken a dveří žaláře se začali
kupit dopisy a dárečky od těch, kterým pomohl nebo se
chystal pomoci tím, že je oddá. Zamilované páry přicházeli k žaláři a dávali mu tak najevo, že stejně jako on věří v lásku.
Dcera jeho žalářníka se také rozhodla, že jej navštíví.
A tak si návštěvu vyprosila  na otci. Mladí lidé se do sebe však zamilovali a Valentýn  v den jeho popravy, tedy 14.února 269 př.n.l., ji zanechal dopis, ve kterém se jí  vyznává ze své lásky. Celý dopis je ukončen podpisem
"Od Tvého Valentýna".