Jen tak

Generální stávka

GENERÁLNÍ STÁVKA 12.12.2007

 (Aktuální témata -- Pro všechny)   20.11.07 14:48 


Vyzýváme veškeré obyvatelstvo České republiky
k účasti na časově neomezené generální stávce
od středy 12.12.2007
do odstoupení současné vlády nebo rozpuštění poslanecké sněmovny.

Proč?

Ministr Říman (ODS) předložil návrh zákona, který by umožnil tajným službám přístup k vašim telefonním hovorům, SMS a e-mailům a k sledování polohy vašeho mobilu a to zcela BEZ SOUHLASU SOUDU. To se prakticky rovná legalizaci praktik StB, kde každý člověk mohl být bez udání důvodu libovolně odposloucháván. Protože v naší zemi prakticky neexistuje žádná kontrola tajných služeb, je jenom otázkou času, než se situace zvrhne v odposlechy nepohodlných osob.

Vláda smetla ze stolu návrh zákona o přímé volbě prezidenta. To jen dokazuje její vztah k demokracii. Nejen, že nás nechce nechat rozhodnout o americkém radaru s odůvodněním, že jde o bezpečnost státu. Vláda nám znemožnuje přímou volbu i v ostatních případech. Od sametové revoluce proběhla v naší zemi jen jediná událost, ve které mohli všichni občané rozhodovat o své zemi - referendum ke vstupu do EU. To ale neproběhlo z podnětu vlády, nýbrž bylo vládě nařízeno samotnou Evropskou unií, jako jedna z podmínek vstupu do unie. Nesmíme volit prezidenta, ktarý nás bude reprezentovat. Nesmíme ani rozhodnout, zda máme zájem hostit Olympijské hry. Nesmíme rozhodnout ani o mrakodrapech které budou hyzdit naše unikátní hlavní město a ani o tom, zda na Letné bude sídlit zelená chobotnice. Pár set kilometrů odtud, v Drážďanech je běžné, že občané vyjadřují souhlas či nesouhlas se stavbou nového mostu.. V Čechách nemají občané právo vyjádřit se ani k rozbití státu. Ve světě je naprosto běžné, že chce-li se nějaká členská země odtrhnou od společného státu, uspořádá se na toto téma celonárodní referendum. V Československu stačilo, když si dva vlastizrádci podali ruce. Současný stav demokracie v Čechách není novou demokracií, jen dalším pokračováním osvědčeného komunistického pořádku - drž hubu a krok.

Dalším požadavkem je okamžitý odchod pánů Janečka a Lorence z vedoucích pozic České televize. Zároveň požadujeme, aby z ČT odešla osoba nebo osoby, které jsou odpovědné za omezování názorové plurality ve zpravodajství a publicistice této veřejnoprávní televize. Způsob jakým po nástupu obou pánů fungují zpravodajské a hlavně diskusní pořady je nejen porušením zákona o České televizi, kde se hovoří o pluralitě názorů ale i porušením práva občana být informován.

http://diskuze.libimseti.cz/___studenti_generalni_stavka_12122007_____/?a=d&x_a=tv&t_id=183080