Jen tak

Úsměv

Je ztracený každý den našeho života, kdy jsme se nezasmáli.

Humor je nejvznesenější formou lidských citů.

Ze všech živočichů se umí smát pouze člověk, i když k tomu má nejméně důvodů.

Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý.

Smát se každému slovu nebo činu je vlastností lidí pošetilých, vůbec ničemu se nesmát je znakem lidí hloupých.

Usmívej se na toho, kdo ti nejvíc ublížil, aby neviděl, jak moc tě to bolí.

Humor je nejdůstojnější projev smutku.

Je-li snad v největším ruchu některý z nás tak unaven, že se na vás neusměje, nechtěli byste se usmát vy na něj? Neboť nikdo nepotřebuje úsměv tolik jako ten, kdo už nemůže.

Úsměv nelze koupit, vyžebrat, vypůjčit ani ukrást. Stává se pozemským statkem teprve, až je dán.

Úsměv nestojí nic a přináší mnoho.

 

Úsměv obohacuje toho kdo ho přijímá, aniž by ochuzoval toho kdo ho dává...

Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého.

Úsměv trvá jen chvilku… ale vzpomínka na něj je někdy věčná…

Úsměv a dobrá nálada jsou známkou vítězství nad osudem.

Kde je málo úsměvu, tam je málo úspěchu.

Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.


Nikdo není tak bohatý, aby se bez něho obešel… a nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat….

Úsměv je citlivým znakem přátelství…

Úsměv je odpočinkem unavenému, nadějí malomyslnému, slunečním světlem smutnému a nejlepším přirozeným prostředkem proti trápení.

Musíme se smát dříve, než se staneme šťastnými, neboť bychom mohli zemřít, aniž bychom se zasmáli...

Nikdy se nemrač, i když jsi smutný, protože nikdy nevíš, kdo se může zamilovat do Tvého úsměvu….

Když je člověk nešťastný, bolí ho i smích.

Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý svůj život.

Smát se každému slovu nebo činu je vlastností lidí pošetilých, vůbec ničemu se nesmát je znakem lidí hloupých.